Opšti uslovi plaćanja i politika zaštite privatnosti

Datum poslednje izmene: 11.12.2020.

Ovi Opšti uslovi plaćanja i Politika zaštite privatnosti služe da detaljnije pojasne prava i obaveze korisnika websajta, kao i prava i obaveze Consultigence group d.o.o. kao vlasnika websjata i reguliše njihov međusobni odnos koji je proistekao korišćenjem ovog websajta. U ovom dokumentu objasnićemo Vam koje lične podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima, a koji su u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu SecurityMarket.rs. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišcenja ovog websajta i menja je u delu koji se odnosi na Opšte odredbe plaćanja i korišćenja Online prodavnice, kao i na Zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju uskladivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Kad kažemo “Mi”, pod tim mislimo na firmu Consultigence Group d.o.o. iz Beograda, sa sedištem na adresi Trg oslobođenja 10 koja je vlasnik Internet prodavnice SecurityMarket.rs.

Na websajtu SecurityMarket.rs u okviru funkcije slanja poruka putem kontakt forme ili poručivanja proizvoda iz ponude Internet prodavnice, SecurityMarket.rs omogućava korisnicima da ostave lične podatke na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom koji sami određuju. S’tim u vezi, a u skladu sa Vašim pravom na slobodu istraživanja, Vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim i da li ćemo mi uopšte imati uvid u Vaše lične podatke.

Pored tih informacija u vezi sa Vašim ličnim podacima, mi prikupljamo i vreme i datum poslate poruke ili porudžbenice, kao i IP adresu sa koje je poruka ili porudžbenica poslata. Pod ličnim podacima koje korisnici sajta ostavljaju na websajtu SecurityMarket.rs su ime i prezime, email adresa, telefon, adresa naručioca proizvoda ili ime i prezime i adresa lica kome se proizvod šalje, odnosno korisnika proizvoda. Svi Vaši podaci neće biti prenošeni trećim licima i biće korišćeni samo i isključivo u svrhu odgovora na poslate poruke ili upite, kao i u svrhu slanja proizvoda na osnovu porudžbenice i prema istima će se postupati sa dužnom pažnjom i poverljivošću pridržavajući se važećih zakonskih propisa.

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET PRODAVNICE

USLOVI KUPOVINE

Uslovima online kupovine na sajtu SecurityMarket.rs definisane su uzajamne obaveze i prava kako kupca tako i prodavca.

OPŠTI USLOVI ONLINE KUPOVINE

SecurityMarket.rs garantuje cenu na dan kupovine, koja je vidno istaknuta pored svakog proizvoda, odnosno usluge.

Ukoliko kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke koji se odnose na adresu prebivališta (adresa za isporuku vaučera) prilikom procesa kupovine, SecurityMarket.rs ne snosi odgovornost za neisporučivanje pošiljke. U tom slučaju, SecurityMarket.rs će pokušati da kontaktira kupca i isporuči vaučer na novoutvrđenu adresu, uz naplatu dodatnih troškova za dostavu.

POLITIKA DOSTAVE PROIZVODA

Nakon prijema porudžine SecurityMarket.rs će Vam poslati naručeni proizvod (proizvode) putem kurirske službe. Rok isporuke od dana narudžbine je do 10 radnih dana na adresu naručioca. Na pošiljci se nalaze sve relevantne informacije o sadržaju pošiljke, dostavljaču i naručiocu.

EVENTUALNA OGRANIČENJA KOJA MOGU UTICATI NA DOSTAVU PROIZVODA

Na dostavu proizvoda u predviđenom roku mogu uticati eventualne greške u radu kurirske službe, ili usled državnih i drugih praznika u čije vreme SecurityMarket.rs ne radi.

U tom slučaju naručilac će biti blagovremeno obavešten o problemu od strane dobavljača.

POLITIKA REKLAMACIJA

Reklamacija kupaca uzrikovane su nezadovoljstvom kupaca zbog sledećih razloga:

  • oštećenje proizvoda pri transportu do kupca,
  • pogrešno poslati proizvod (proizvodi) od strane SecurityMarket.rs,
  • nezadovoljstvo efektima korišćenja proizvoda,
  • drugih, nepredvidljivih razloga koji dovode do nezadovoljstva kupca.

POSTUPAK PRI REKLAMACIJAMA

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom, u pogledu pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, možete izjaviti reklamaciju u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača.

Za tu svrhu, možete izjaviti reklamaciju telefonom na broj +381 (0)11 33 21 158, pisanim putem na gore navedenu adresu, elektronskim putem na e-mail [email protected], odnosno putem trajnog nosača zapisa, opet sve uz dostavu dokaza da je proizvod kupljen u Internet prodavnici SecurityMarket.rs.

Vaša reklamacija će biti zavedena u knjigu reklamacija, a Vi ćete dobiti potvrdu o prijemu reklamacije, bilo u pisanom obliku, bilo putem elektronske pošte, sve u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije.

Na svaku reklamaciju će Vam biti odgovoreno u roku od 8 dana, počev od dana prijema reklamacije, bilo u pisanom obliku, bilo putem elektronske pošte, opet sve u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije, a konkretna reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana, počev od dana podnošenja iste.

Ukoliko kojim slučajem, iz objektivnih razloga ne budemo bili u mogućnosti da Vam udovoljimo sa rešavanjem reklamacije u dogovorenom roku, zamolićemo Vas za saglasnost za jedno kratko produženje roka za rešavanje reklamacije, sve u obostranom najboljem interesu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA I POLITIKA OTKAZA

Povraćaj novčanih sredstava plaćenih na ime otkupa porudžbine, vrši se iz precizno utvrđenih razloga i to:

  • ako je kupac pogrešno obavešten o funkcijama proizvoda i drugim tehnikalijama
  • ukoliko smo greškom poslali nenaručen proizvod, a kupac ne pristaje na čekanje radi zamene
  • ukoliko kupac tvrdi da je korišćenje našeg proizvoda uslovilo zdravstvene tegobe
  • ukoliko prilikom transporta dođe do oštećenja proizvoda, a kupac ne pristaje na zamenu

Kada kupac insistira na povraćaju novca, procedura je sledeća:

Popunjava se obrazac i poštanska uputnica sa kojim tražimo profakturu za iznos povraćaja i poštarinu. Po dobijanju fakture, nadležni radnik vrši uplatu na račun Pošte. Pošta nas dokumentom izveštava da li je izvršila povraćaj novca. Ukoliko nije, takođe nas obaveštava i vrši povraćaj novca na naš račun.

U slučaju vraćanja proizvoda i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SecurityMarket.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima. Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen se dobija konverzijom Vaše valute u dinar prema kursu Narodne banke Srbije.

Pri zaduživanju Vaše kartice isti iznos se konvertuje u Vašu loklanu valutu prema kursu koji primenjuju operatori kredtnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u ceni koje je naplaćena od
cene koja je iskazana na našem sajtu.

PLAĆANJE PROIZVODA PUTEM PAY PAL-A

U slučaju da se vrši plaćanje poklon vaučera putem PayPal naloga, korisnici websajta ne ostavljaju PayPal ID, kao i ime i prezime na websajtu SecurityMarket.rs. Za ovu uslugu plaćanja putem PayPal-a, SecurityMarket.rs šalje iznos za uplatu u valuti EUR (cena usluge sa sajta konvertovana u EUR po kupovnom kursu NBS) i svoj PayPal ID, nakon čega kupci direktno koristeći servis PayPal vrše uplatu na SecurityMarket.rs račun. Stim u vezi, koristeći PayPal servis SecurityMarket.rs nema direktnu kontrolu niti odgovornost za postupke pružaoca gore navedene usluge niti za lične podatke kupaca koji koriste pomenuti servis.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

U procesu plaćanja SecurityMarket.rs ni u jednom trenutku nema uvid u podatke o platnoj kartici koje ste uneli, u stanje Vašeg bankovnog računa i druge podatke, koje već prethodno niste direktno dali sistemu. SecurityMarket.rs se isključivo oslanja na informaciju o uspešno autorizovanom plaćanju od strane banke.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju da je autorizacija plaćanja odbijena, SecurityMarket.rs ne može ulaziti u razloge odbijanja koji su potpuno u domenu odnosa Vas kao vlasnika platne kartice i banke koja Vam je karticu izdala.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Plaćanje karticom ne menja politiku privatnosti Vaših podataka definisanu opštim uslovima SecurityMarket.rs i ne koristi se za davanje vaših podataka trećim licima. Vaši lični podaci se koriste za kontakt sistema sa Vama, a trećim licima se mogu dostaviti isključivo po zakonom predviđenoj proceduri.

Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju sajtu SecurityMarket.rs prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom.

Ukoliko SecurityMarket.rs ima nameru da pošalje promotivni materijal korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu Internet transakcije, treba da ih obaveste unapred i da im pruži mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na Internet prodajnom mestu.

U svakom trenutku, svaki korisnik websajta SecurityMarket.rs, može zatražiti uvid u to da li su i koji su lični podaci skladišteni u bazi websajta. Takođe, na zahtev korisnika websajta, u svakom trenutku se može zatražiti i brisanje ličnih podataka koji su skladišteni u bazi websajta ili Newsletter bazi.

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići, kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite sajt i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja odredenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Svi kolačići su svrtstani u sledece kategorije: neophodni, za unapređenje rada sajta, marketing, statistika i ostali. Bez nepohodnih kolacica nije moguce pretraživati i koristiti naš sajt. Ako ne prihvatite da koristite kolačiće to vas neće onemogućiti da koristite sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja.

IZMENA OPŠTIH USLOVA PLAĆANJA I POLITIKE PRIVATNOSTI

SecurityMarket.rs zadržava pravo da promeni ili modifikuje ove Opšte uslove plaćanja i Politiku privatnosti. O važnim promenama i dopunama SecurityMarket.rs može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem informacije na websajtu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na sajtu SecurityMarket.rs smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima vezanih za Opšte uslove plaćanja i Politiku privatnosti.

Ova Politika privatnosti je stupila na snagu 11.12.2020.