Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Da li znate da instalacija i upotreba usluga fizičke i tehničke zaštite bez prethodno izrađene procene rizika predstavljaju dodatni rizik i nekontrolisan trošak za Vašu organizaciju? Ovo zvuči malo čudno naročito za kompanije i firme koje nemaju izgrađenu funkciju korporativne bezbednosti, ali obzirom da je zaštita poslovnih interesa imperativ savremenog poslovanja lako je zaključiti da se u tom segmentu mora adekvatno planirati da bi ulaganja bila opravdana, svrsishodna i racionalna.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je krucijalan strateški akt koji predstavlja temelj efikasnog sistema obezbeđenja – bazični dokument čijom implementacijom se omogućava legitimna izgradnja bezbednosne infrastrukture od faze planiranja obezbeđenja, projektovanje, izvođenje, nadzora, pa do servisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Takođe treba naglasiti da organizacija koja nema izrađen akt o proceni rizika i definisane procedure u planu obezbeđenja ujedno nema ni legalan sistem video nadzora i drugih tehničkih sistema čime se onda kroz date sisteme vrši neovlašćeno snimanje, profilisanje i prikupljanje podataka o ličnosti zaposlenih, klijentima, posetilaca što čini dodatnu zakonsku neusklađenost i sa ZZPL/GDPR regulativom.

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja shodno standardu SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje 11 kategorija rizika u organizaciji i to:

 • procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;
 • procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
 • procenu pravnih rizika;
 • procenu rizika od protivpravnog delovanja;
 • procenu rizika od požara;
 • procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • procenu rizika od eksplozija;
 • procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;
 • procenu rizika po životnu sredinu;
 • procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;
 • procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Zašto Vam je neophodna procena rizika?

 • Zato što je zakonska obaveza privrednih društava shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju, član 20. i 34. („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)
 • Zato što se procenom definišu aktivnosti u pogledu sveobuhvatnog obezbeđenja organizacije, njenih vitalnih vrednosti i legitimno uspostavljanje sistema fizičko-tehničkog obezbeđenja.
 • Zato što se Aktom detektuju sve „slabe tačke“ u organizaciji i priprema projekat za tretman identifikovanih rizika, kroz organizaciono – tehničko i kadrovsko postupanje prema detektovanim opasnostima i ranjivostima sistema.
 • Zato što se kroz dokument definiše svrha i cilj obrade podataka o ličnosti tehničkim sistemima zaštite – što je krucijalni preduslov za usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).
 • Zato što procenom ne dobijate samo papir i pečat o ispunjenoj zakonskoj obavezi, već sveobuhvatnu bezbednosnu studiju rađenu od strane naših eksperata koja rešava sve Vaše bezbednosne probleme u praksi.
 • Zato što je Procena rizika sistemski dokument koje ne pokriva samo segment fizičko-tehničke zaštite, već pokriva 11 kategorija opasnosti i odnosi se na kompletan sistem funkcionisanja Vaše organizacije uključujući interne i eksterne procese i faktore.
 • Zato što izradom Akta legalizujete instalaciju i upotrebu tehničkih sistema zaštite: video nadzora, alarmnih sistema, kontrolu pristupa, GPS sistema, i drugih.

Zakažite konsultacije već danas da bi Vaše sutra bilo bezbednije:

ABSOLUT SUPPORT
Beograd, Trg oslobođenja 10

+381 (0)11 33 21 158
+381 (0)63 281 397
[email protected]
www.absolutsupport.rs